Otvaranje firme

Osnivanje Preduzeća u Srbiji: Ključne Informacije

Bilo da razmišljate o otvaranju paušalne firme, otvaranju firme iz radnog odnosa ili o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), ovaj vodič će vas provesti kroz sve potrebne korake. Naša agencija za otvaranje firme je tu da vam pruži pomoć pri otvaranju firme, od početka do kraja.

Izazovi započinjanja posla

Započinjanje sopstvenog posla u Srbiji je uzbuđujuća avantura koja kreće sa registracijom u APR. Da li ste već odlučili pod kojim ćete pravnim okriljem razvijati svoju ideju? Možda kao dinamični DOO ili kao nezavisni preduzetnik?

Ne treba da zaboravite da, iako je put do osnivanja firme u Srbiji prožet brojnim administrativnim koracima, ključ je u detaljima. Za sve one koji tek kreću, vredno je razmotriti savetovanje sa ekspertima. Nekada su upravo ti nevidljivi detalji ti koji čine razliku između uspešnog i neuspešnog poslovanja. A dobra knjigovodstvena agencija može biti vaša svetionik na ovom putovanju, osvetljavajući nepoznate predele sveta poslovanja.

Koju formu preduzeća izabrati?

U Srbiji postoji nekoliko formi pravnih subjekata, a svaka od njih ima svoje specifičnosti i prednosti u zavisnosti od tipa poslovanja kojim se bavite. Kada odlučujete o vrsti firme, razmislite o tome koliko ste spremni da rizikujete, koliko ljudi želi da bude uključeno i koliko ste spremni da se mešate u svakodnevne poslove. Svaka opcija ima svoje prednosti, zato razmislite šta je najbolje za vas!

Evo osnovnih formi pravnih subjekata i njihovih karakteristika:

group-of-business-people-working-as-team-in-office-TRCKLYU.jpg

Preduzetnik (samostalna radnja):

 • Kao što i samo ime kaže, ovo je za pojedince koji žele da započnu posao sami. Kod preduzetničkih radnji postoji i dodatna podela na osnovu načina plaćanja poreza. 
 • Svi preduzetnici su odgovorni i svojom ličnom imovinom za poslovanje preduzeća.
 • Često je ova opcija dobra za male biznise ili zanatlije.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO):

 • Najčešći oblik pravnog subjekta u Srbiji. Ako nešto krene po zlu, vaša lična imovina je bezbedna – samo novac koji ste uložili u firmu može biti izgubljen.
 • Odlično za male i srednje biznise.

Akcionarsko društvo (AD):

 • Zamislite firmu čiji je novac podeljen na mnogo malih delova – akcija. Ljudi mogu kupiti te delove i postati „vlasnici“ dela firme.
 • Ovo je za veće firme koje žele da se prošire i možda budu i na berzi.

Komanditno društvo (KD):

 • Ovo je kao tim gde neki članovi ulaze s novcem, ali se ne mešaju mnogo u posao, dok drugi rade veći deo posla i preuzimaju veći deo rizika.
 • Dobar za poslove gde neki partneri žele da budu manje uključeni.

Ortačko društvo (OD):

 • Ovde svi članovi zajedno rade i dele odgovornost. Ako posao krene loše, svaki član je podjednako odgovoran.
 • Idealno za male grupe ljudi koji žele da zajedno započnu posao.

Šta je poželjno da uradite pre osnivanja firme?

Dok je entuzijazam ključan, pre otvaranja firme takođe je važno i temeljno planiranje, posebno u oblasti knjigovodstva. Pre nego što i uđete u svet poslovanja, preporučuje se da razmotrite sledeće korake.

Pre otvaranja firme, izradite detaljan budžet koji će uključivati sve troškove – početne i tekuće. To će vam pomoći da sagledate potrebne resurse za pokretanje i održavanje posla.

Uz savete knjigovođe saznajte koje mogu biti vaše poreske obaveze, kako biste izbegli bilo kakve neugodnosti u budućnosti. Poreski propisi se mogu činiti zastrašujućima, ali sa pravim informacijama i savetima, sve će biti jasnije.

Ako planirate da zapošljavate ljude, unapred planirajte plate, doprinose i ostale troškove povezane sa zaposlenima pa i u vezi sa načinov isplate sopstvene zarade.

PROCES osnivanja firme

Osnovni koraci i uslovi

Odluka o osnivanju firme

Pre svega, potrebno je odlučiti koju pravnu formu želite za svoje preduzeće (npr. DOO, AD, preduzetnik, itd.).

Ime preduzeća

Morate odabrati jedinstveno ime za svoje preduzeće. Preporučljivo je proveriti dostupnost imena pre nego što se odlučite za konačan izbor.

office-manager-at-work-XPK9YCD.jpg

Osnivački akt ili ugovor

Za DOO je obično dovoljan osnivački akt ako postoji samo jedan osnivač, dok je za više osnivača potreban osnivački ugovor.

Šifra delatnosti

Kada registrujete preduzeće, treba da odredite i glavnu delatnost prema kojoj će vaše preduzeće poslovati. Dodatno, mogu se navesti i sporedne delatnosti.

Registracija u APR

Morate podneti zahtev za registraciju preduzeća u APR (Agencija za privredne registre). Uz zahtev se prilaže osnivački akt ili ugovor, kao i dokaz o uplati osnovnog kapitala (u slučaju DOO-a to je minimalno 100 dinara).

Bankovni račun

Nakon registracije, potrebno je otvoriti poslovni bankovni račun u banci. U nekim slučajevima, dokaz o otvaranju računa može biti uslov pre registracije.

Poreska prijava

Posle registracije u APR-u, treba se prijaviti Poreskoj upravi i dobiti PIB (Poreski identifikacioni broj).

Zakon o radu

Ako planirate da zaposlite radnike, treba da budete upoznati sa Zakonom o radu i da obezbedite sve potrebne uslove za zaposlene.

Ostale dozvole i licence

U zavisnosti od vrste posla kojom se bavite, mogli biste trebati dodatne dozvole ili licence (npr. za rad u ugostiteljstvu, građevini, itd.).

Knjigovodstvo

Preporučljivo je angažovati knjigovodstvenu agenciju koja će voditi računa o finansijskom poslovanju vašeg preduzeća.

Česta pitanja o osnivanju firme

U naše knjigovodstvene usluge spadaju i dodatne specijalizovane usluge u skladu sa potrebama tržišta i specifičnostima određenih industrija. Pogledajte kompletnu ponudu i pronađite baš ono što je potrebno vašem poslovanju.

Otvaranje firme u Srbiji za strance je moguće u različitim pravnim formama, uključujući društva s ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarska društva (AD) i druge oblike.

Da, moguće je da registrujete svoju firmu iako ste već u radnom odnosu kod drugog poslodavca. Konsultujte kjnigovođu u vezi sa obavezama u vezi sa porezima i doprinosima. 

Termin „paušalo“ u kontekstu poslovanja u Srbiji odnosi se na sistem oporezivanja preduzetnika po sistemu paušalnog poreza. Preduzetnici koji posluju pod ovim režimom ne plaćaju porez na dobit na osnovu stvarno ostvarene zarade, već na osnovu paušalno utvrđenog iznosa koji se određuje prema različitim kriterijumima (npr. vrsta delatnosti, broju zaposlenih, itd.)

Kontaktirajte nas

Prime Accounting pruža usluge otvaranja firme svih oblika i formi na veoma jednostavan i transparentan način. 

Uplovite u poslovanje, na siguran i bezbedan način.

Postavite nam pitanje