Transferne cene

Temeljan uvid u ključni segment porezne politike

U svetu globalizovane trgovine, razumevanje transfernih cena postaje od suštinske važnosti. U ovom vodiču, pružićemo vam detaljan pregled ovog aspekta međunarodnog poslovanja.

Definicija transfernih cena

U suštini, transferne cene se bave postavljanjem cena za transakcije između povezanih lica, bez obzira da li su ta lica u istoj zemlji ili u različitim zemljama. Cilj pravila o transfernim cenama je osigurati da cene postavljene u transakcijama između povezanih lica odražavaju tržišne cene (cena koja bi se postigla između nezavisnih strana). Dakle, one se odnose na cene po kojima se razmenjuju proizvodi, usluge, kao i na međusobno davanje pozajmica i kredita između povezanih lica unutar korporativne grupe ili između entiteta koje povezuje određeni stepen kontrole.

Važnost transfernih cena

Kada je poslovanje između povezanih entiteta u pitanju, postoji potencijalna opasnost od manipulisanja cenama s obzirom na to da su ove transakcije interne i moguće je postaviti cene koje nisu u skladu s tržišnim uslovima. Ova mogućnost manipulisanja često je motivisana željom da se smanji poreska obaveza, premestivši dobit u jurisdikcije sa nižim porezima ili prenosom gubitaka u jurisdikcije sa višim porezima.

Zbog ove mogućnosti za manipulaciju, transferne cene često se nazivaju i „kontrolisanim transakcijama“. Pojam „kontrolisana transakcija“ odražava činjenicu da, budući da su učesnici povezana pravna lica, mogu postojati interni dogovori koji omogućavaju korekcije i prilagođavanje cena van tržišnih uslova.

S obzirom na potencijalne rizike i izazove koje donosi određivanje transfernih cena, mnoge zemlje širom sveta uvele su stroga pravila i smernice kako bi osigurale da transakcije između povezanih lica budu pošteno i transparentno taksirane za poreze. Prema tome, svaka firma koja vrši transakcije s povezanim pravnim licima obavezna je da izvrši obračun transfernih cena i da osigura da te cene odražavaju tržišne uslove.

Na koje načine pravna lica mogu biti povezana?

Povezana pravna lica su entiteti koji dele određeni stepen kontrole jedan nad drugim ili su pod zajedničkom kontrolom. Kontrola može proizlaziti iz raznih faktora kao što su vlasnički odnosi, upravljačka prava, ugovorni odnosi ili kombinacija ovih faktora. Sa aspekta transfernih cena, povezanost pravnih lica može uticati na uslove i cene transakcija između njih.

Sa aspekta transfernih cena, pravna lica mogu biti povezana na osnovu sledećih kriterijuma:

Ovo je najčešći oblik povezanosti. Ako jedno pravno lice ima većinski udeo (obično preko 50%) vlasništva nad drugim pravnim licem, oba su povezana. Takođe, može postojati lanac povezanosti kroz više entiteta.

Čak i ako direktno vlasništvo nije prisutno, kontrola može postojati putem upravljačkih prava. Na primer, ako jedno pravno lice ima pravo da imenuje većinu članova upravnog odbora drugog pravnog lica, može se smatrati da postoji kontrola.

Dva pravna lica mogu biti povezana putem ugovornih odnosa koji im daju pravo kontrole nad poslovanjem drugog lica. Na primer, ekskluzivni distributivni ugovori ili ugovori o licenciranju mogu stvoriti povezanost.

Ako dva ili više nezavisnih pravnih lica imaju zajedničku kontrolu nad trećim pravnim licem, sva ta lica mogu biti smatrana povezanim.

Povezanost može postojati ako ključne osobe (kao što su direktori ili glavni akcionari) u jednom pravnom licu imaju značajnu ulogu ili kontrolu u drugom pravnom licu.

U nekim jurisdikcijama, dva pravna lica mogu biti smatrana povezanima ako jedno lice značajno zavisi od drugog u ekonomskom smislu, čak i ako nema formalne kontrole.

U kojim slučajevima je provera transfernih cena obavezna i zašto?

Provera transfernih cena je obavezna kada:

  • Povezane strane vrše transakcije preko granica različitih poreskih jurisdikcija.
  • Postoji rizik da bi transferne cene mogle biti korišćene za premeštanje dobiti u jurisdikcije s nižim porezima.Ova provera je potrebna kako bi se osiguralo da kompanije ne koriste transferne cene kao sredstvo za izbegavanje poreza.

Ova provera je potrebna kako bi se osiguralo da kompanije ne koriste transferne cene kao sredstvo za izbegavanje poreza.

Potrebni su vam saveti u vezi sa transfernim cenama?

Metode određivanja transfernih cena?

mature-couple-listening-to-agent-making-presentati-ZSFXB8N.jpg

Metoda uporedivih slobodnih cena

Ova metoda se bazira na cenama koje su postavljene između nezavisnih strana za slične proizvode ili usluge.

Metoda troškova plus

Ovde se uzimaju u obzir troškovi proizvodnje plus određena marža.

Metoda preprodajne cene

Fokusira se na cenu po kojoj se proizvod prodaje krajnjem potrošaču, odbijajući standardnu maržu.

Studija o transfernim cenama?

Šta je studija o transfernim cenama?

Studija o transfernim cenama je detaljna dokumentacija koja pruža analizu i objašnjenje kako su transferne cene unutar korporacije određene. Ova studija osigurava da su cene u skladu s tržišnim uslovima i pravilima o transfernim cenama.

Regulativa transfernih cena u Srbiji

U Srbiji, transferne cene su pod strogim nadzorom Poreske uprave. Kompanije su obavezne da se pridržavaju domaćih zakona, ali i međunarodnih smernica.

close-up-shot-of-executives-are-checking-the-compa-J6D8ZBJ.jpg

Da li postoji rok za predaju studije o transfernim cenama?

Da, postoji određeni rok unutar kojeg kompanije moraju predati studiju o transfernim cenama Poreskoj upravi. Taj rok se može razlikovati zavisno o specifičnih zakonskih zahteva i promena u zakonodavstvu.

Kako se prate promene u zakonodavstvu o transfernim cenama?

Preporučuje se angažovanje stručnjaka ili pridruživanje profesionalnim asocijacijama koje prate ove promene.

Kontaktirajte nas

Razvijajte svoj biznis bez opterećenja, na siguran i bezbedan način uz pravovremene i stručne savete našeg tima.

Postavite nam pitanje